TONGASOA

TENY FANOLORANA

"...Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika..." IITim 1 : 8a

"indro havaoziko ny zavatra rehetra". Apok 21 : 5a


Io no teny fanevantsika FJKM mandritra ny efa-taona. Kanefa koa, isika eto Ambohidratrimo Marovatana Fanavaozana dia nifidy ny teny hoe: "...indro havaoziko ny zavatra rehetra" Apok 21 : 5a, ka nandraisantsika ny fanampin'Anaran'ny Fiangonana hoe : "FANAVAOZANA". Izany fanavaozana izany koa no mampiavaka antsika Fiangonana "Reformé".

 

Tohiny TENY FANOLORANA

Toriteny

Eto no hisy ny Toriteny farany

Vaovao Nisongadina

eto no hisy ireo vaovao nisongadina ary tsara ho fantatra.